NFS 2021:2

Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd om tillståndsprövning av hamnar [till 2, 6, 19, 21 och 22 kap. miljöbalken]

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234 Beställningsnummer 15821-02

1

NFS 2021:2

Utkom från trycket

den 16 mars 2021

Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd om

tillståndsprövning av hamnar [till 2, 6, 19, 21 och 22 kap.

miljöbalken ];

beslutat den 11 mars 2021.

Naturvårdsverket upphäver Naturvårdsverkets allmänna råd om tillståndspröv-

ning av hamnar [till 2, 6, 19, 21 och 22 kap.miljöbalken] (NFS 2003:18).

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Stefan Nyström

(Klimatavdelningen)