PMFS 2018:2

Föreskrifter om ändring i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om polisarrester (PMFS 2015:7, FAP 102-1)

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Föreskrifter om ändring i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om polisarrester (PMFS 2015:7, FAP 102-1);

beslutade den 19 januari 2018.

Polismyndigheten föreskriver med stöd av 31 § häktesförordningen (2010:2011) och 5 § andra stycket förordningen ( 2014:1108 ) om utformningen av häkten och polisarrester att 1 kap. 8 § samt de allmänna råden i 3 kap. 2 § och 3 kap. 4 § i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2015:79, FAP 102-1) om polisarrester ska ha följande lydelse.

1 kap.

8 § 8 § Ett förvaringsrum ska, utöver vad som följer av 3 § förordningen ( 2014:1108 ) om utformningen av häkten och polisarrester vara utrustat med anordning som medger reglering av ljusinsläpp, filt, kudde och madrass.

Allmänna råd

Risk för självskadande eller våldsamt beteende samt restriktioner kan medföra att avsteg måste göras beträffande utrustningen i förvaringsrummet. Den byggnadstekniska utformningen kan påverka möjligheterna att utrusta ett förvaringsrum med anordning som reglerar ljusinsläpp.

3 kap.

2 § 2 § En intagen ska ha möjlighet att dagligen sköta sin personliga hygien och ska få nödvändig utrustning för detta ändamål. Utrustningen får dock begränsas om det är nödvändigt för att förhindra att den intagne allvarligt skadar sig själv eller annan.

Allmänna råd

Med nödvändig utrustning avses exempelvis handduk, tandborste, tandkräm, tvål, schampo, deodorant, rakartiklar och menstruationsskydd.

Den intagne bör också ges möjlighet att spegla sig. Möjligheten att spegla sig kan inskränkas på grund av säkerhetsskäl eller till följd av praktiska förhållanden.

PMFS 2018:2 FAP 102-1

Utkom från trycket den 12 februari 2018

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Föreskrifter om ändring i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om polisarrester (PMFS 2015:7, FAP 102-1);

beslutade den 19 januari 2018.

Polismyndigheten föreskriver med stöd av 31 § häktesförordningen (2010:2011) och 5 § andra stycket förordningen ( 2014:1108 ) om utformningen av häkten och polisarrester att 1 kap. 8 § samt de allmänna råden i 3 kap. 2 § och 3 kap. 4 § i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2015:79, FAP 102-1) om polisarrester ska ha följande lydelse.

1 kap.

8 § 8 § Ett förvaringsrum ska, utöver vad som följer av 3 § förordningen ( 2014:1108 ) om utformningen av häkten och polisarrester vara utrustat med anordning som medger reglering av ljusinsläpp, filt, kudde och madrass.

Allmänna råd

Risk för självskadande eller våldsamt beteende samt restriktioner kan medföra att avsteg måste göras beträffande utrustningen i förvaringsrummet. Den byggnadstekniska utformningen kan påverka möjligheterna att utrusta ett förvaringsrum med anordning som reglerar ljusinsläpp.

3 kap.

2 § 2 § En intagen ska ha möjlighet att dagligen sköta sin personliga hygien och ska få nödvändig utrustning för detta ändamål. Utrustningen får dock begränsas om det är nödvändigt för att förhindra att den intagne allvarligt skadar sig själv eller annan.

Allmänna råd

Med nödvändig utrustning avses exempelvis handduk, tandborste, tandkräm, tvål, schampo, deodorant, rakartiklar och menstruationsskydd.

Den intagne bör också ges möjlighet att spegla sig. Möjligheten att spegla sig kan inskränkas på grund av säkerhetsskäl eller till följd av praktiska förhållanden.

PMFS 2018:2 FAP 102-1

Utkom från trycket den 12 februari 2018

2

Elanders Sverige AB, 2018

PMFS 2018:2

4 § 4 § En intagen ska ges möjlighet att ta del av tidningar och annan litteratur, om inte restriktioner hindrar det. Tillgången till tidningar eller annan litteratur kan dock inskränkas till följd av praktiska förhållanden.

Allmänna råd

En intagen bör också ges möjlighet att lyssna på radio, om inte restriktioner hindrar det. Möjligheten att lyssna på radio kan inskränkas på grund av säkerhetsskäl eller till följd av praktiska förhållanden.

En intagen bör ha tillgång till klocka. Tillången till klocka kan inskränkas på grund av säkerhetsskäl eller till följd av praktiska förhållanden.

Denna författning träder i kraft den 15 februari 2018.

På Polismyndighetens vägnar

DAN ELIASSON

Lena Byström (Nationella operativa avdelningen)

2

Elanders Sverige AB, 2018

PMFS 2018:2

4 § 4 § En intagen ska ges möjlighet att ta del av tidningar och annan litteratur, om inte restriktioner hindrar det. Tillgången till tidningar eller annan litteratur kan dock inskränkas till följd av praktiska förhållanden.

Allmänna råd

En intagen bör också ges möjlighet att lyssna på radio, om inte restriktioner hindrar det. Möjligheten att lyssna på radio kan inskränkas på grund av säkerhetsskäl eller till följd av praktiska förhållanden.

En intagen bör ha tillgång till klocka. Tillången till klocka kan inskränkas på grund av säkerhetsskäl eller till följd av praktiska förhållanden.

Denna författning träder i kraft den 15 februari 2018.

På Polismyndighetens vägnar

DAN ELIASSON

Lena Byström (Nationella operativa avdelningen)