PMFS 2020:6

Polismyndighetens föreskrifter om utbildning av skyddsvakter med anledning av sjukdomen covid-19

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Polismyndighetens föreskrifter om utbildning av skyddsvakter med anledning av sjukdomen covid-19;

beslutade den 17 april 2020.

Polismyndigheten föreskriver, efter samråd med Säkerhetspolisen, följande med stöd av 15 § 1 skyddsförordningen (2010:523) .

Tillämpningsområde

1 § 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utbildning av skydds-

vakter. Bestämmelserna ska under viss tid komplettera Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:9, FAP 694-1) om skyddsvakter med anledning av sjukdomen covid-19.

Grundutbildning

2 § 2 § Under perioden den 20 april 2020–den 31 mars 2021 får även den som

Polismyndigheten har förordnat till luftfartsskyddskontrollant enligt 2 § lagen ( 2004:1100 ) om luftfartsskydd godkännas som skyddsvakt enligt de förutsättningar som anges i 2 kap. 2 § Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:9, FAP 694-1) om skyddsvakter.

Fortbildning

3 § 3 § En skyddsvakt som ska ha genomfört fortbildning senast ett datum som

infaller under perioden den 6 april 2020–den 31 december 2020 får, utan hinder av vad som anges i 2 kap. 5 § andra stycket Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:9, FAP 694 1) om skyddsvakter, i stället ha genomgått fortbildningen med godkänt resultat senast motsvarande datum 2021.

Utan hinder av vad som anges i 2 kap. 5 § tredje stycket Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skyddsvakter, får ett nytt godkännande beslutas trots att fortbildning inte genomförts, om den skulle ha genomförts under perioden den 6 april 2020–den 31 december 2020. Ett sådant godkännande ska villkoras med att fortbildning ska ha genomförts senast ett år efter godkännandet för att vara fortsatt giltigt efter det datumet.

Utbildning i ämnet akutsjukvård

4 § 4 § Utan hinder av vad som anges i bilaga 1 till Polismyndighetens före-

skrifter och allmänna råd (PMFS 2017:9, FAP 694-1) om skyddsvakter får,

PMFS 2020:6 FAP 694-2

Utkom från trycket den 20 april 2020

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Polismyndighetens föreskrifter om utbildning av skyddsvakter med anledning av sjukdomen covid-19;

beslutade den 17 april 2020.

Polismyndigheten föreskriver, efter samråd med Säkerhetspolisen, följande med stöd av 15 § 1 skyddsförordningen (2010:523) .

Tillämpningsområde

1 § 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utbildning av skydds-

vakter. Bestämmelserna ska under viss tid komplettera Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:9, FAP 694-1) om skyddsvakter med anledning av sjukdomen covid-19.

Grundutbildning

2 § 2 § Under perioden den 20 april 2020–den 31 mars 2021 får även den som

Polismyndigheten har förordnat till luftfartsskyddskontrollant enligt 2 § lagen ( 2004:1100 ) om luftfartsskydd godkännas som skyddsvakt enligt de förutsättningar som anges i 2 kap. 2 § Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:9, FAP 694-1) om skyddsvakter.

Fortbildning

3 § 3 § En skyddsvakt som ska ha genomfört fortbildning senast ett datum som

infaller under perioden den 6 april 2020–den 31 december 2020 får, utan hinder av vad som anges i 2 kap. 5 § andra stycket Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:9, FAP 694 1) om skyddsvakter, i stället ha genomgått fortbildningen med godkänt resultat senast motsvarande datum 2021.

Utan hinder av vad som anges i 2 kap. 5 § tredje stycket Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skyddsvakter, får ett nytt godkännande beslutas trots att fortbildning inte genomförts, om den skulle ha genomförts under perioden den 6 april 2020–den 31 december 2020. Ett sådant godkännande ska villkoras med att fortbildning ska ha genomförts senast ett år efter godkännandet för att vara fortsatt giltigt efter det datumet.

Utbildning i ämnet akutsjukvård

4 § 4 § Utan hinder av vad som anges i bilaga 1 till Polismyndighetens före-

skrifter och allmänna råd (PMFS 2017:9, FAP 694-1) om skyddsvakter får,

PMFS 2020:6 FAP 694-2

Utkom från trycket den 20 april 2020

2

Elanders Sverige AB, 2020

PMFS 2020:6

under perioden den 6 april 2020–den 31 mars 2021, utbildning i ämnet akutsjukvård ledas av en person som har genomgått Svenska rådet för Hjärt/ Lungräddnings instruktörsutbildning.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 april 2020 och upphör att gälla den 31 december 2022.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Sofia Erlandsson (Rättsavdelningen)

2

Elanders Sverige AB, 2020

PMFS 2020:6

under perioden den 6 april 2020–den 31 mars 2021, utbildning i ämnet akutsjukvård ledas av en person som har genomgått Svenska rådet för Hjärt/ Lungräddnings instruktörsutbildning.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 april 2020 och upphör att gälla den 31 december 2022.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Sofia Erlandsson (Rättsavdelningen)