PMFS 2020:8

Polismyndighetens föreskrifter om fortbildning av ordningsvakter med anledning av sjukdomen covid-19

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Polismyndighetens föreskrifter om fortbildning av ordningsvakter med anledning av sjukdomen covid-19;

beslutade den 30 april 2020.

Polismyndigheten föreskriver med stöd av 6 och 10 §§ ordningsvaktsförordningen (1980:589) följande.

Tillämpningsområde

1 § 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om fortbildning av ordningsvakter. Bestämmelserna ska under viss tid komplettera Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:12, FAP 670-1) om ordningsvakter med anledning av sjukdomen covid-19.

Fortbildning av ordningsvakter

2 § 2 § I stället för vad som gäller enligt 4 kap. 4 § andra stycket i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:12, FAP 670-1) om ordningsvakter ska Polismyndigheten så snart hälsoläget tillåter anordna fortbildning för ordningsvakter.

3 § 3 § Utan hinder av 4 kap. 4 § första stycket och 5 kap. 1 § första stycket andra strecksatsen och andra stycket i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:12, FAP 670-1) om ordningsvakter får den som redan är förordnad som ordningsvakt på nytt förordnas som ordningsvakt, även om hon eller han inte har genomgått fortbildning för ordningsvakter. Godkännande avseende kraven på laglydnad och lämplighet som framgår av 4 § lagen ( 1980:578 ) om ordningsvakter gäller fortfarande. Förordnande får meddelas för högst ett år.

4 § 4 § Utan hinder av 4 kap. 4 § första stycket och 5 kap. 2 § första strecksatsen Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:12, FAP 670-1) om ordningsvakter får den som redan är förordnad för säkerhetskontroll enligt 2 a eller 2 b § lagen ( 1980:578 ) om ordningsvakter, förordnas på nytt för sådan säkerhetskontroll, även om hon eller han inte har genomgått den fortbildning för ordningsvakter som föreskrivs i 4 kap. 4 §. De övriga krav som anges i 5 kap. 2 § ska fortfarande gälla. Förordnande får meddelas för högst ett år.

PMFS 2020:8 FAP 670-2

Utkom från trycket den 7 maj 2020

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Polismyndighetens föreskrifter om fortbildning av ordningsvakter med anledning av sjukdomen covid-19;

beslutade den 30 april 2020.

Polismyndigheten föreskriver med stöd av 6 och 10 §§ ordningsvaktsförordningen (1980:589) följande.

Tillämpningsområde

1 § 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om fortbildning av ordningsvakter. Bestämmelserna ska under viss tid komplettera Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:12, FAP 670-1) om ordningsvakter med anledning av sjukdomen covid-19.

Fortbildning av ordningsvakter

2 § 2 § I stället för vad som gäller enligt 4 kap. 4 § andra stycket i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:12, FAP 670-1) om ordningsvakter ska Polismyndigheten så snart hälsoläget tillåter anordna fortbildning för ordningsvakter.

3 § 3 § Utan hinder av 4 kap. 4 § första stycket och 5 kap. 1 § första stycket andra strecksatsen och andra stycket i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:12, FAP 670-1) om ordningsvakter får den som redan är förordnad som ordningsvakt på nytt förordnas som ordningsvakt, även om hon eller han inte har genomgått fortbildning för ordningsvakter. Godkännande avseende kraven på laglydnad och lämplighet som framgår av 4 § lagen ( 1980:578 ) om ordningsvakter gäller fortfarande. Förordnande får meddelas för högst ett år.

4 § 4 § Utan hinder av 4 kap. 4 § första stycket och 5 kap. 2 § första strecksatsen Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:12, FAP 670-1) om ordningsvakter får den som redan är förordnad för säkerhetskontroll enligt 2 a eller 2 b § lagen ( 1980:578 ) om ordningsvakter, förordnas på nytt för sådan säkerhetskontroll, även om hon eller han inte har genomgått den fortbildning för ordningsvakter som föreskrivs i 4 kap. 4 §. De övriga krav som anges i 5 kap. 2 § ska fortfarande gälla. Förordnande får meddelas för högst ett år.

PMFS 2020:8 FAP 670-2

Utkom från trycket den 7 maj 2020

2

Elanders Sverige AB, 2020

PMFS 2020:8

Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 maj 2020 och upphör att gälla den 31 december 2020.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Sofia Erlandsson (Rättsavdelningen)

2

Elanders Sverige AB, 2020

PMFS 2020:8

Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 maj 2020 och upphör att gälla den 31 december 2020.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Sofia Erlandsson (Rättsavdelningen)