RA-FS 1994:4

Riksarkivets föreskrifter om upphävande av RA-FS 1994z4 Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:12) om Utkom från tweket återlämnande eller gallring av vissa den 27 september 199

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Riksarkivets föreskrifter om upphävande av RA-FS 1994z4

Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:12) om Utkom från tweket

återlämnande eller gallring av vissa den 27 september 199

ansökningshandlingar hos myndigheter under

Försvarsdepartementet;

beslutade den 5 september 1994.

Med stöd av 12 ä 1 st arkivförordningen(SFS 1991:446) föreskriver Riksarki—

et, efter samråd med Krigsarkivet, att Riksarkivets föreskrifter om återläm-

nande eller gallring av vissa ansökningshandlingar hos myndigheter under

Försvarsdepartementet, RA-FS 1991:12, upphör att gälla

(RA dnr 34—4054—93).

1. Denna författning träder i kraft den 1 oktober 1994.

2. Fr.o.m. den 1 juli 1993 gäller Krigsarkivets föreskrifter om gallring kun-

.orda i Försvarets författningssamling 1993z21.

CLAES GRÄNSTRÖM

Eric De Groat