RA-FS 2010:2

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter RA—FS 201032

Riksarkivets författningssamling Riksarkivet

ISSN 0283—2941

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter RA—FS 201032

och allmänna råd (200621) om handlingar på papper; Utkom från mycket

den 5 oktober 2010

beslutade den 21 september 2010.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 2 och l 1 åå arkivförordningen

(19912446), följande föreskrifter och allmänna råd i fråga om Riksarkivets

föreskrifter (RA—FS 2006: 1) om handlingar på papper, att det i föreskrifter—

na ska införas en ny paragraf 5 kap. 2 a %, samt närmast före den nya 5 kap.

2 a & en ny rubrik av följande lydelse från och med den 1 november 2010.

Enkelsidig utskrift

2 aå Handlingar som ska bevaras hos myndigheten ska skrivas ut eller

kopieras enkelsidigt.

Allmänna råd. Handlingar som kan komma att bevaras hos andra myndigheter

eller hos enskilda, bör skrivas ut eller kopieras enkelsidigt.

Denna författning träder i kraft den 1 november 2010.

Björn Jordell

Ulrika Sturesdotter Andersson