RA-FS 2014:1

Föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1992:2) om samsortering av församlingsboksblad inför mikrofilmning och överlämnande till landsarkiven av kyrkobokföringshandlingar

1

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander

Föreskrifter om upphävande av Riksarkivets

föreskrifter (RA-FS 1992:2) om samsortering av

församlingsboksblad inför mikrofilmning och

överlämnande till landsarkiven av

kyrkobokföringshandlingar;

beslutade den 23 juni 2014.

Riksarkivet föreskriver, med stöd av 11 § 2 och 3 arkivförordningen

(1991:446) att Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1992:2) om samsortering av

församlingsboksblad inför mikrofilmning och överlämnande till lands-

arkiven av kyrkobokföringshandlingar ska upphöra att gälla.

Denna författning träder i kraft den 1 september 2014.

BJÖRN JORDELL

Gunnar Sundberg

RA-FS 2014:1

Utkom från trycket

den 8 juli 2014

Elanders Sverige AB, 2014