RA-FS 2018:1

Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor

1

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander

Riksarkivets föreskrifter

om upphävande av Riksarkivets föreskrifter och

allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och

återlämnande av handlingar vid universitet och

högskolor;

beslutade den 20 december 2017.

Riksarkivet föreskriver, med stöd av 11 § 4 och 12 § första stycket arkivför-

ordningen (1991:446) att Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gall-

ring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor ska

upphöra att gälla:

1. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring

och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor,

2. Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd

(RA-FS 2008:3) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet

och högskolor,

3.

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd

(RA-FS 2011:2) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet

och högskolor,

4.

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna rås

(RA-FS 2013:5) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet

och högskolor, och

5.

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd

(RA-FS 2016:2) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet

och högskolor.

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2018.

KARIN ÅSTRÖM IKO

Anna-Kristina Andersson

RA-FS 2018:1

Utkom från trycket

den 8 januari 2018

Elanders Sverige AB, 2018