RA-FS 2018:4

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RAFS 2006:1) och allmänna råd om handlingar på papper

1

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander

RA-FS 2018:4

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-

FS 2006:1) och allmänna råd om handlingar på papper;

beslutade den 19 november 2018.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § arkivförordningen (1991:446) i fråga om

Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:2)1 och allmänna råd om handlingar på papper

att 9 kap. ska upphöra att gälla.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019.

Karin Åström Iko

Carl Billengren

1 Ändrade RA-FS 2012:6 och RA-FS 2015:3