RA-FS 2018:8

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RAFS 2013:2) och allmänna råd om analoga ljud- och videoupptagningar på magnetband

1

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander

RA-FS 2018:8

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-

FS 2013:2) och allmänna råd om analoga ljud- och

videoupptagningar på magnetband;

beslutade den 19 november 2018.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § arkivförordningen (1991:446) i fråga om

Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2013:2) och allmänna råd om analoga ljud- och

videoupptagningar att 10 kap. ska upphöra att gälla.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019.

Karin Åström Iko

Carl Billengren