RA-FS 2019:3

Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:9) om fortsatt giltighet av vissa föreskrifter om arkiv och gallring hos statliga myndigheter, utfärdade med stöd av allmänna arkivstadgan (1961:590)

1

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander

Riksarkivets föreskrifter om upphävande av

Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:9) om fortsatt

giltighet av vissa föreskrifter om arkiv och gallring hos

statliga myndigheter, utfärdade med stöd av allmänna

arkivstadgan (1961:590) ;

beslutade den 11 november 2019.

Riksarkivet föreskriver, med stöd av 12 § arkivförordningen (1991:446) att

Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:9) om fortsatt giltighet av vissa före-

skrifter om arkiv och gallring hos statliga myndigheter, utfärdade med stöd

av allmänna arkivstadgan (1961:590) ska upphöra att gälla.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020.

KARIN ÅSTRÖM IKO

Fredrik Lindberg

RA-FS 2019:3

Utkom från trycket

den 21 november 2019

1080321 RAFS 3 2019.fm Page 1 Friday, November 15, 2019 2:19 PM

Elanders Sverige AB, 2019

1080321 RAFS 3 2019.fm Page 2 Friday, November 15, 2019 2:19 PM