RA-FS 2019:4

Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2008:2) om återlämnande av handlingar från domstol

1

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander

Riksarkivets föreskrifter om upphävande av

Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2008:2) om

återlämnande av handlingar från domstol;

beslutade den 11 november 2019.

Riksarkivet föreskriver, med stöd av 11 § 4 arkivförordningen (1991:446),

att följande föreskrifter om återlämnande av handlingar från domstol ska

upphöra att gälla:

1. Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2008:2) om återlämnande av hand-

lingar från domstol,

2. Föreskrifter (RA-FS 2010:1) om ändring av Riksarkivets föreskrifter

(RA-FS 2008:2) om återlämnande av handlingar från domstol, och

3. Föreskrifter (RA-FS 2012:10) om ändring av Riksarkivets föreskrifter

(RA-FS 2008:2) om återlämnande av handlingar från domstol.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020.

KARIN ÅSTRÖM IKO

Ian Fallenius

RA-FS 2019:4

Utkom från trycket

den 21 november 2019

1080321 RAFS 4 2019.fm Page 1 Friday, November 15, 2019 2:21 PM

Elanders Sverige AB, 2019

1080321 RAFS 4 2019.fm Page 2 Friday, November 15, 2019 2:21 PM