RA-FS 2022:3

Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2013:3) om arkiv hos kommittéer under regeringen

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Ansvarig utgivare: Jens Västberg

1

RA-FS 2022:3

Utkom från trycket

den 14 december 2022

Riksarkivets föreskrifter om upphävande av

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd

(RA-FS 2013:3) om arkiv hos kommittéer under

regeringen;

beslutade den 30 november 2022.

Riksarkivet föreskriver, med stöd av 11 § och 12 § första stycket arkivförord-

ningen (1991:446) att Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS

2013:3)1 om arkiv hos kommittéer under regeringen ska upphöra att gälla.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 december 2022.

2.

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2013:3) om arkiv

hos kommittéer under regeringen får tillämpas till och med den 31

december 2023.

KARIN ÅSTRÖM IKO

Fredrik Lindberg

1 Senaste lydelse RA-FS 2018:9.

Elanders Sverige AB, 2022