RPSFS 2014:2

Föreskrifter om upphävande av vissa av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin

Föreskrifter om upphävande av vissa av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd;

beslutade den 8 december 2014.

Rikspolisstyrelsen föreskriver med stöd av 13 § första stycket 1, 4, 5, 6 och 7, 13 d § 2 och 13 e § förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen, 19 § förordningen ( 1979:1091 ) om gränsövervakningen i krig m.m., 8 kap. 13 § utlänningsförordningen (2006:97) , 17 kap. 4 § vapenförordningen (1996:70) samt 8 kap. 2 § körkortsförordningen (1998:980) att följande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska upphöra att gälla vid utgången av december månad 2014.

1. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för polisväsendets beredskapsplanläggning på högre och lägre regional nivå (RPSFS 1994:7, FAP 132-1).

2. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas lokala beredskapsplanläggning (RPSFS 1991:9, FAP 133-1).

3. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om gränsövervakningen i krig m.m. (RPSFS 1992:3, FAP 243-1).

4. Rikspolisstyrelsens allmänna råd om förordnanden av flygplatskontrollanter m.m. på statliga flygplatser (FAP 245-2).

5. Rikspolisstyrelsens föreskrifter för polisens befattning med den yttre utlänningskontrollen (passkontrollen) (RPSFS 1986:4, FAP 272-1).

6. Rikspolisstyrelsens föreskrifter om hastighetsövervakning med radarhastighetsmätare (RPSFS 2000:39, FAP 331-1).

7. Rikspolisstyrelsens föreskrifter om hastighetsövervakning med stoppur (RPSFS 2000:41, FAP 331-4).

8. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hastighetsövervakning från helikopter (RPSFS 2000:42, FAP 331-5).

9. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om den datoriserade rutinen för förundersökning och tvångsmedelshantering (DurTvå) (RPSFS 1999:7, FAP 400-2).

10. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handläggningen av anmälningar mot anställda m.fl. inom polisen (RPSFS 2012:32, FAP 403-2).

RPSFS 2014:2 FAP 000-0

Utkom från trycket den 18 december 2014

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin

Föreskrifter om upphävande av vissa av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd;

beslutade den 8 december 2014.

Rikspolisstyrelsen föreskriver med stöd av 13 § första stycket 1, 4, 5, 6 och 7, 13 d § 2 och 13 e § förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen, 19 § förordningen ( 1979:1091 ) om gränsövervakningen i krig m.m., 8 kap. 13 § utlänningsförordningen (2006:97) , 17 kap. 4 § vapenförordningen (1996:70) samt 8 kap. 2 § körkortsförordningen (1998:980) att följande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska upphöra att gälla vid utgången av december månad 2014.

1. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för polisväsendets beredskapsplanläggning på högre och lägre regional nivå (RPSFS 1994:7, FAP 132-1).

2. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas lokala beredskapsplanläggning (RPSFS 1991:9, FAP 133-1).

3. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om gränsövervakningen i krig m.m. (RPSFS 1992:3, FAP 243-1).

4. Rikspolisstyrelsens allmänna råd om förordnanden av flygplatskontrollanter m.m. på statliga flygplatser (FAP 245-2).

5. Rikspolisstyrelsens föreskrifter för polisens befattning med den yttre utlänningskontrollen (passkontrollen) (RPSFS 1986:4, FAP 272-1).

6. Rikspolisstyrelsens föreskrifter om hastighetsövervakning med radarhastighetsmätare (RPSFS 2000:39, FAP 331-1).

7. Rikspolisstyrelsens föreskrifter om hastighetsövervakning med stoppur (RPSFS 2000:41, FAP 331-4).

8. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hastighetsövervakning från helikopter (RPSFS 2000:42, FAP 331-5).

9. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om den datoriserade rutinen för förundersökning och tvångsmedelshantering (DurTvå) (RPSFS 1999:7, FAP 400-2).

10. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handläggningen av anmälningar mot anställda m.fl. inom polisen (RPSFS 2012:32, FAP 403-2).

RPSFS 2014:2 FAP 000-0

Utkom från trycket den 18 december 2014

2

Elanders Sverige AB, 2014

RPSFS 2014:2

11. Rikspolisstyrelsens allmänna råd om upptagande av skriftprov för jämförande undersökningar av handstilar och av maskinellt framställd skrift (RPSFS 2000:50, FAP 470-1).

12. Rikspolisstyrelsens allmänna råd om fotolaboratorieverksamhet inom Polisen (RPSFS 2003:9, FAP 472-1).

13. Rikspolisstyrelsens föreskrifter beträffande vissa harpunvapen (RPSFS 1986:23, FAP 551-2).

14. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om personutredning (RPSFS 1986:41, FAP 581-1).

15. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa ekonomiadministrativa rutiner avseende Polisens lokalförsörjning (RPSFS 2009:7, FAP 910-1).

16. Rikspolisstyrelsens föreskrifter om upphandling och inköp inom Polisen (RPSFS 2006:2, FAP 939-1).

17. Rikspolisstyrelsens allmänna råd om tillstånd för polismän att medföra tjänstevapen ombord i luftfartyg och om förvaring av tjänstevapen under flygning (FAP 943-2).

På Rikspolisstyrelsens vägnar

BENGT SVENSON

Ingemar Hummer (Rättsavdelningen)

2

Elanders Sverige AB, 2014

RPSFS 2014:2

11. Rikspolisstyrelsens allmänna råd om upptagande av skriftprov för jämförande undersökningar av handstilar och av maskinellt framställd skrift (RPSFS 2000:50, FAP 470-1).

12. Rikspolisstyrelsens allmänna råd om fotolaboratorieverksamhet inom Polisen (RPSFS 2003:9, FAP 472-1).

13. Rikspolisstyrelsens föreskrifter beträffande vissa harpunvapen (RPSFS 1986:23, FAP 551-2).

14. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om personutredning (RPSFS 1986:41, FAP 581-1).

15. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa ekonomiadministrativa rutiner avseende Polisens lokalförsörjning (RPSFS 2009:7, FAP 910-1).

16. Rikspolisstyrelsens föreskrifter om upphandling och inköp inom Polisen (RPSFS 2006:2, FAP 939-1).

17. Rikspolisstyrelsens allmänna råd om tillstånd för polismän att medföra tjänstevapen ombord i luftfartyg och om förvaring av tjänstevapen under flygning (FAP 943-2).

På Rikspolisstyrelsens vägnar

BENGT SVENSON

Ingemar Hummer (Rättsavdelningen)