SJVFS 1996:155

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:37) om obligatorisk anmälan för växtskyddskontroll vid införsel av sticklingar och småplantor av krysantemum och margueriter med ursprung i Kanarieöarna

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:37) om obligatorisk anmälan

för växtskyddskontroll vid införsel av sticklingar och

småplantor av krysantemum och margueriter med

ursprung i Kanarieöarna;

beslutade den 12 december 1996

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 25 § förordningen

(1995:681) om växtskydd m.m., att verkets föreskrifter (SJVFS

1995:37) om obligatorisk anmälan för växtskyddskontroll vid införsel av

sticklingar och småplantor av krysantemum och margueriter med ur-

sprung i Kanarieöarna skall upphöra att gälla.

SJVFS 1996:155

Saknr T 54:1

Utkom från trycket

den 16 december 1996

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 18 december 1996.

SVANTE ENGLUND

Osmo Roivainen

(Växtinspektionen)