SJVFS 1996:93

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:31) om tillfälligt nationellt produktionsbidrag för svenskt socker som används i den kemiska industrin

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:31) om tillfälligt nationellt

produktionsbidrag för svenskt socker som används i den

kemiska industrin;

beslutade den 6 juni 1996

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 23 § 4 förordningen

(1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, att verkets

föreskrifter (SJVFS 1995:31) om tillfälligt nationellt produktionsbidrag

för svenskt socker som används i den kemiska industrin skall upphöra att

gälla.

SJVFS 1996:93

Utkom från trycket

den 12 juni 1996

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 15 juni 1996.

SVANTE ENGLUND

Yvonne Wahlström

(Interventionsenheten)