SJVFS 1997:92

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:3) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1997:3) om stöd till

avbytarverksamhet inom jordbruket;

beslutade den 18 september 1997

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 § 2 förordningen

(1996:1562) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket, att 10 §

verkets föreskrifter (SJVFS 1997:3) om stöd till avbytarverksamhet inom

jordbruket skall ha följande lydelse.

SJVFS 1997:92

Utkom från trycket

den 23 september 1997

10 § Stöd utgår med högst 3,80 kronor per kilometer stödgrundande

körsträcka.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 25 september 1997, men skall

dock tillämpas från och med den 1 januari 1997.

SVANTE ENGLUND

Christian Scheutz

(Företagsenheten)