SJVFS 1998:123

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk,

kräftdjur och blötdjur och produkter därav;

beslutade den 2 december 1998

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 § förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m., att bilaga 1 till verkets

föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur

och produkter därav skall ha följande lydelse.

SJVFS 1998:123

Saknr J 12:2

Utkom från trycket

den 3 december 1998

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 4 december 1998.

INGBRITT IRHAMMAR

Cecilia Håkansson

(Smitttskyddsenheten)

SJVFS 1998:123

Saknr J 12:2

Bilaga 1

2

Sjukdom

Mottagliga arter

Lista I

ILA (infektiös lax anemi)

Salmo salar

Lista II

VHS (viral hemorrhagisk septikemi)

IHN (infektiös hemorrhagisk

nekros)

Bonaemia ostrae

Marteilia refringens

Samtliga arter i familjen

Salmonidae

Scopththalmus maximus

Samtliga arter i familjen

Salmonidae

Esox lucius

Ostrae edulis

Ostrae edulis

Lista III

IPN (infektiös pankreas nekros)

BKD (Renibakterios)

Furunkulos (Aeromonas

salmonicida)

Enteric Red Mouth Disease

(Yersinios)

SVC (vårviremi hos karp)

Fisk tillhörande familjen

Salmonidae och Anguillidae

Fisk tillhörande familjen

Salmonidae och Anguillidae

Fisk tillhörande familjen

Salmonidae

Fisk tillhörande familjen

Salmonidae

Fisk tillhörande familjen

Cypriinidae

Esox lucius

Sliurus glanis