SJVFS 2005:67

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:259) om avgift vid införsel av aluminiumburkar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2005:67

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:259) om avgift vid införsel av

aluminiumburkar;

Utkom från trycket

den 22 november 2005

beslutade den 17 november 2005

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 9 § förordningen

(1983:847) om avgift vid införsel av aluminiumburkar, att verkets

föreskrifter (SJVFS 1994:259) om avgift vid införsel av

aluminiumburkar ska upphöra att gälla.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2006.

CHRISTINA HUHTASAARI

Magnus

Persson

(Kontrollenheten)