SJVFS 2007:87

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:8) om avgift för BSE-tester för nötkreatur som slaktats för att användas som livsmedel

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2007:87

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2003:8) om avgift för BSE-tester

för nötkreatur som slaktats för att användas som

livsmedel;

Utkom från trycket

den 21 december 2007

beslutade den 20 december 2007

Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 17 § förordningen (2006:815) om

provtagning på djur, m.m., att verkets föreskrifter (2003:8) om avgift för BSE-tester

för nötkreatur som slaktats för att användas som livsmedel ska upphöra att gälla.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2008.

MATS PERSSON

Peter

Svensson

(Registerutvecklingsenheten)