SKVFS 2007:15

Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2008 och vid 2009 års taxering

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2007:15

Inkomsttaxering

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 16 november 2007

1

Skatteverkets föreskrifter

om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch

att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och

arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2008 och

vid 2009 års taxering;

beslutade den 12 november 2007.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) att genomsnittspriset i Sverige för en

normal lunch enligt 61 kap. 3 § samma lag, ska vara 69,91 kronor.1

I enlighet med nämnda bestämmelse i inkomstskattelagen innebär

detta följande förmånsvärden för fri kost.

En fri måltid om dagen

lunch eller middag

70 kr

frukost

35 kr

Helt fri kost

(minst tre måltider)

175 kr

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas vid

beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret

2008 och vid 2009 års taxering.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, enhet 4 )

1 Beträffande beskattningsåret 2007 och 2008 års taxering, se SKVFS

2006:23.