SKVFS 2007:2

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:31) om allmänna skattetabeller m.m. för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2007;1

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2007:2

Skattebetalning

Skattetabeller

Utkom från trycket

den 9 februari 2007

1

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2006:31) om allmänna skattetabeller m.m. för

beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret

2007; 1

beslutade den 5 februari 2007

Skatteverket föreskriver med stöd av 19 § skattebetalningsförord-

ningen (1997:750) att det skall införas en ny paragraf, 7 §, av följande

lydelse.

7 § Om en och samma utbetalare vid utbetalningstillfället betalar ut

olika slag av ersättningar, som innebär att mer än en kolumn skulle

vara tillämplig, gäller följande för bestämmande av skatteavdraget.

Skatteavdrag skall göras från den sammanlagda ersättningen enligt den

kolumn som gäller för det högsta beloppet av de olika ersättnings-

slagen. Om delbeloppen är lika stora görs skatteavdraget enligt den ko-

lumn som medför det högsta skatteavdraget.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 12 februari 2007 och tillämpas

för beskattningsåret 2007.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, enhet 4)

1 Nytillkommet parti är markerat med kantstreck.