SKVFS 2008:1

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:3) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2008 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2008 års taxering

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2008:1

Inkomsttaxering

Utkom från trycket

den 7 mars 2008

1

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter

(SKVFS 2007:3) om fartyg på vilka de anställda

ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt

om vilket fartområde fartyget går i (klassificering)

att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag

vid 2008 års taxering och av skattereduktion vid

debitering av slutlig skatt enligt 2008 års taxering;

beslutade den 3 mars 2008.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) att 1-2 §§ i Skatteverkets föreskrifter

(SKVFS 2007:3) om fartyg på vilka de anställda ska få

sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde

fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av

sjöinkomstavdrag vid 2008 års taxering och av skattereduktion vid

debitering av slutlig skatt enligt 2008 års taxering ska ha följande

lydelse.

1 § Följande fartyg har klassificerats till fjärrfart.

Ägare Postanstalt

Fartyg

Signal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ACL Invest 2003 AB

Skärhamn

Grande Brasile

SDCK

ACL Invest AB

Skärhamn

Grande Africa

SKFG

ACL Invest AB

Skärhamn

Grande

Argentina

SMKI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Baltic Container

Shipping Ltd

Skärhamn Transpulp SKEI

Baltic Container

Shipping Ltd

Skärhamn Transtimber

SKHZ

Baltic Offshore Kalmar

AB

Kalmar Pleijel SMWY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bitland, Partred för

Skärhamn

Bitland

SIVX

Bit Viking, Partred för

Skärhamn

Bit Viking

SGAB

Bogser och Bärgning

Sverige AB

Göteborg Bruse

SJMC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SKVFS 2008:1

2

Klaveness Cement

Logistics AB

Skärhamn Östanvik SENK

Krabbeskärs Rederi AB

Västra Frölunda Onyx

SKQT

Krabbeskärs Rederi AB

Västra Frölunda Smaragd

SLDH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lea, Red AB

Kalmar

Lea

SLGO

LE i Henån AB

Henån

Lady Ellen

SKCL

Ljusterö Sjö AB

Ljusterö

Via

SLDY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nordship Rederi AB

Gävle

Nordtrader

SBAX

Northsea Shipping AB

Kyrkesund

West Wind

SMCY

Norvik, Partred för

Göteborg

Norvik

SBLM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Svenska Ostindiska

Companiet AB

Göteborg Götheborg

SLOA

Svitzer Sverige AB1 Västra

Frölunda

Bonden

SIVD

Sydfart AB

Degerhamn

Sydfart

SFWE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tidan, Partred för

Lidköping

Tidan

SBMG

Tinto, Partred för

Vänersborg

Tinto

SMVP

Tinto, Partred för

Örnsköldsvik

Tinto

SMVP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wallship Rederi AB

Stockholm

Undine

SHJC

Walltime Rederi AB

Stockholm

Faust

SLKQ

Walltime Rederi AB

Stockholm

Fidelio

SLKR

Weissfiord Shipping Ltd

Umeå

Finnforest

SGKI

Veritas Tankers Rederi

AB

Donsö Astina SHZA

Veritas Tankers Rederi

AB

Donsö Astoria SKEP

Veritas Tankers Rederi

AB

Donsö Astral SLHJ

Vikingland Ltd

Hisings Backa

Vikingland

SGHL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ö.F. Östersjöfrakt AB

Norrköping

Karl-Erik

SJFD

Öckerö Bunkerfrakt AB

Öckerö

Dana

SIET

Öckerö Bunkerfrakt AB

Öckerö

Gullmartank

SIEV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 § Följande fartyg har klassificerats till närfart.

Ägare

Postanstalt

Fartyg

Signal

ACE Link Holding AS

Helsingborg

Simara ACE

SDBV

Aurora 93 Trust

Helsingborg

Aurora af

Helsingborg

SCQX

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Gäller för tiden fr.o.m. den 1 juli 2007

SKVFS 2008:1

3

Ropax I Clipper AB

Malmö

Finnclipper

SFZO

Ropax II Europalink AB

Malmö

Europalink

SJNB

Ropax III Nordlink AB

Malmö

Nordlink

SJPW

Scandlines AB

Helsingborg

Götaland

SEAU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sessan Jutlandica AB

Göteborg

Stena

Jutlandica

SEAN

Silja Cruise AB

Stockholm

Silja Festival

SHNL

Silja Cruise AB

Stockholm

Silja

Symphony

SCGB

Silja Cruise AB

Stockholm

Sky Wind

SLQE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stena Line Scandinavia

AB

Göteborg Stena

Scanrail

SLBM

Stena Metall

Återvinnings AB

Göteborg Stena

Carrier

SBFG

Stena Nordica AB

Göteborg Stena

Nordica

SCBK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2008 och tillämpas vid

beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2008 års taxering och av skatte-

reduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2008 års taxering.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, enhet 4)