SKVFS 2008:10

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:10) om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2008:10

Kontrolluppgifter

Utkom från trycket

den 24 oktober 2008

1

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter

(SKVFS 2005:10) om skyldighet att lämna

kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen

( 2001:1227 ) om självdeklarationer och

kontrolluppgifter;

beslutade den 20 oktober 2008.

Skatteverket föreskriver med stöd av 11 kap. 1 § förordningen

(2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter att bilagan till

Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:10) om skyldighet att lämna

kontrolluppgift enligt 12 kap.2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om själv-

deklarationer och kontrolluppgifter ska ha följande lydelse.

Bilaga 1

Albanien

Amerikas Förenta Stater

Argentina

Australien

Bangladesh

Barbados

Belgien

Bolivia

Botswana

Brasilien

Bulgarien

Chile

Cypern

Danmark

Egypten

Estland

Filippinerna

Finland

Frankrike

Färöarna

Gambia

Grekland

Grönland

Indien

Indonesien

Irland

Island

Israel

Italien

Jamaica

Japan

Kanada

Kazakstan

Kenya

Kina, Folkrepubliken

Korea

Lettland

Litauen

1 Senaste lydelse SKVFS 2007:14. Ändringen innebär att ordet ”Marocko”

tagits bort ur förteckningen.

SKVFS 2008:10

2

Luxemburg

Makedonien

Malaysia

Malta

Mauritius

Mexiko

Namibia

Nederländerna

Norge

Nya Zeeland

Pakistan

Polen

Portugal

Rumänien

Ryssland

Singapore

Slovakien, Republiken

Slovenien

Spanien

Sri Lanka

Storbritannien

Sydafrika, Republiken

Taiwan

Tanzania

Thailand

Tjeckien, Republiken

Trinidad och Tobago

Tunisien

Turkiet

Tyskland

Ukraina

Ungern

Venezuela

Vietnam

Vitryssland

Zambia

Zimbabwe

Österrike

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2009 och ska tillämpas

på kontrolluppgifter som avser inkomståret 2008 och senare.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Jonas Grönkvist

(Rättsavdelningen, enhet 6)