SKVFS 2008:11

Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2009 och vid 2010 års taxering

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2008:11

Inkomsttaxering

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 7 november 2008

1

Skatteverkets föreskrifter

om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch

att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och

arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2009 och

vid 2010 års taxering;

beslutade den 3 november 2008.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) att genomsnittspriset i Sverige för en

normal lunch enligt 61 kap. 3 § samma lag, ska vara 73,22 kronor.1

I enlighet med nämnda bestämmelse i inkomstskattelagen innebär

detta följande förmånsvärden för fri kost.

En fri måltid om dagen

lunch eller middag

74 kr

frukost

37 kr

Helt fri kost

(minst tre måltider)

185 kr

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas vid

beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret

2009 och vid 2010 års taxering.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, enhet 4)

1 Beträffande beskattningsåret 2008 och 2009 års taxering, se SKVFS

2007:15.