SKVFS 2009:21

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:3) om användning av kassaregister

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2009:21

Kassaregister

Utkom från trycket

den 18 september 2009

1

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter

(SKVFS 2009:3) om användning av kassaregister;

beslutade den 14 september 2009.

Skatteverket föreskriver med stöd av 1 § förordningen (2007:597)

om kassaregister m.m. att 28 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2009:3) om användning av kassaregister ska ha följande lydelse.

28 § Om kontokortsterminal används ska papperet för utskrift från

kontokortsterminalen vara försett med förtryckt transparent bak-

grundstext, Ej kvitto på köp. Bakgrundstexten ska vara maximalt 60 %

ljusare än texten för belopp på kontokortskvittot. Bakgrundstexten ska

löpa vertikalt och upprepas på två olika ställen i storleken 25 % res-

pektive 50 % av papperets bredd.

I stället för papper enligt första stycket får papper för utskrift från

kontokortsterminal användas om det har en förtryckt text, Ej kvitto på

köp, enligt vad som framgår av bilden. Den förtryckta texten ska vara

− i versaler och i typsnittet Arial

− röd och i kulören Pantone Matching System (PMS) 485

− minst 2,0 mm hög

− återkommande med ett högsta avstånd av 10 mm.

SKVFS 2009:21

2

Papper enligt första och andra stycket ska även användas för utskrift

från andra skrivare än kvittoskrivare om utskriften har ett innehåll som

kan uppfattas som ett kassakvitto.

Papper enligt första och andra stycket ska inte användas om kassa-

registret är anslutet till en kontokortsterminal som har dubbelriktad

kommunikation med kassaregistret och som skriver ut kassakvitto och

kontokortskvitto på samma skrivare.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2010.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Marie Berg

(Produktionsavdelningen,

verksamhetsenhet 2)