Upphävd författning

Förordning (2007:597) om kassaregister m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-06-14
Ändring införd
SFS 2007:597 i lydelse enligt SFS 2007:1230
Ikraft
2008-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
 • SKVFS 2009:3: Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister

1 §  Skatteverket får

 • medge sådana undantag i enskilda fall som avses i 30 § lagen (2007:592) om kassaregister m.m., och
 • meddela föreskrifter om krav på kassaregister, teknisk kontroll och användning av kassaregister samt undantag från skyldigheter enligt lagen om kassaregister m.m. Förordning (2007:1230).

 • SKVFS 2009:2: Skatteverkets föreskrifter om kontrollenhet till kassaregister
 • SKVFS 2009:20: Skatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheter enligt lagen om kassaregister
 • SKVFS 2009:21: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:3) om användning av kassaregister
 • SKVFS 2011:20: Skatteverkets föreskrifter om undantag under år 2012 för försäljning som registreras i terminalsystem
 • SKVFS 2010:1: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:20) om undantag från skyldigheter enligt lagen om kassaregister
 • SKVFS 2009:35: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:3) om användning av kassaregister
 • SKVFS 2009:11: Skatteverkets föreskrifter om ändring av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister
 • SKVFS 2009:1: Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister
 • SKVFS 2010:25: Skatteverkets föreskrifter om undantag under år 2011 för försäljning som registreras i terminalsystem
 • SKVFS 2009:12: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister
 • SKVFS 2010:5: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister
 • SKVFS 2010:4: Skatteverkets föreskrifter om undantag under år 2010 för försäljning som registreras i terminalsystem

2 §  Om Skatteverket avser att utfärda föreläggande enligt 29 § lagen (2007:592) om kassaregister m.m., skall en enhet inom Skatteverket som medverkar vid brottsutredningar på begäran ange om det i enhetens verksamhet finns uppgifter som innebär att ett föreläggande inte får förenas med vite.

Ändringar

Förordning (2007:597) om kassaregister m.m.

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1230) om ändring i förordningen (2007:597) om kassaregister m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-02-01

Ändring, SFS 2011:1261

Omfattning
upph.