Upphävd författning

Förordning (2007:597) om kassaregister m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-06-14
Ändring införd
SFS 2007:597 i lydelse enligt SFS 2007:1230
Ikraft
2008-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Skatteverket får

  • medge sådana undantag i enskilda fall som avses i 30 § lagen (2007:592) om kassaregister m.m., och
  • meddela föreskrifter om krav på kassaregister, teknisk kontroll och användning av kassaregister samt undantag från skyldigheter enligt lagen om kassaregister m.m. Förordning (2007:1230).

2 §  Om Skatteverket avser att utfärda föreläggande enligt 29 § lagen (2007:592) om kassaregister m.m., skall en enhet inom Skatteverket som medverkar vid brottsutredningar på begäran ange om det i enhetens verksamhet finns uppgifter som innebär att ett föreläggande inte får förenas med vite.

Ändringar

Förordning (2007:597) om kassaregister m.m.

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1230) om ändring i förordningen (2007:597) om kassaregister m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-02-01

Ändring, SFS 2011:1261

Omfattning
upph.