SKVFS 2009:23

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:10) om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2009:23

Kontrolluppgifter

Utkom från trycket

den 23 oktober 2009

1

2009-10-19

131 759337-09/111

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter

(SKVFS 2005:10) om skyldighet att lämna

kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen

( 2001:1227 ) om självdeklarationer och

kontrolluppgifter;

beslutade den 19 oktober 2009.

Skatteverket föreskriver med stöd av 11 kap. 1 § förordningen

(2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter att bilagan till

Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:10) om skyldighet att lämna

kontrolluppgift enligt 12 kap.2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om själv-

deklarationer och kontrolluppgifter ska ha följande lydelse.

Bilaga 1

Albanien Finland

Amerikas förenta stater

Frankrike

Argentina Färöarna

Australien

Gambia

Bangladesh Grekland

Barbados Grönland

Belgien

Bolivia

Indien

Bosnien och Hercegovina

Indonesien

Botswana Irland

Brasilien Island

Bulgarien

Isle of Man

Israel

Chile Italien

Cypern

Jamaica

Danmark Japan

Egypten Kanada

Estland Kazakstan

Kenya

Filippinerna Kina

1 Senaste lydelse SKVFS 2008:10.

SKVFS 2009:23

2

2009-10-19 131

759337-09/111

Korea, Republiken

Slovakien

Kroatien Slovenien

Spanien

Lettland Sri

Lanka

Litauen Storbritannien

Luxemburg Sydafrika

Makedonien Taiwan

Malaysia Tanzania

Malta Thailand

Mauritius Tjeckien

Mexiko Trinidad

och

Tobago

Montenegro Tunisien

Turkiet

Namibia Tyskland

Nederländerna

Norge Ukraina

Nya Zeeland

Ungern

Pakistan Venezuela

Polen Vietnam

Portugal Vitryssland

Rumänien Zambia

Ryssland Zimbabwe

Serbien Österrike

Singapore

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2010 och ska tillämpas

på kontrolluppgifter som avser inkomståret 2009 och senare.

På Skatteverkets vägnar

ERICA WASS

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, enhet 4)