SKVFS 2009:24

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:6) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2010 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2010 års taxering

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2009:24

Inkomsttaxering

Utkom från trycket

den 13 november 2009

1

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter

(SKVFS 2009:6) om fartyg på vilka de anställda

ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt

om vilket fartområde fartyget går i (klassificering)

att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag

vid 2010 års taxering och av skattereduktion vid

debitering av slutlig skatt enligt 2010 års taxering;

beslutade den 9 november 2009.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) att 1-2 §§ i Skatteverkets föreskrifter

(SKVFS 2009:6) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomst-

avdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i

(klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid

2010 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt

enligt 2010 års taxering ska ha följande lydelse.

1 §1 Följande fartyg har klassificerats till fjärrfart.

Ägare Postanstalt

Fartyg

Signal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Boskalis Sweden AB

Göteborg

Hans

SKEZ

Briggen Tre Kronor AB

Stockholm

Tre Kronor af

Stockholm

SBDP

Bro Sincero, Partred för

Donsö

Bro Sincero

SHPD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Brp Shipping AB

Västra

Frölunda

Fox Sunrise

SBCD

Casablanca Tankers AB

Lidköping

Wisby

Barbados

SDTG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fure Nord, Partred för

Donsö

Fure Nord

SJKD

Furetank Rederi AB

Donsö

Fure Nord

SJKD

Furetank Rederi AB

Donsö

Fure West

SJLF

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ljusterö Sjö AB

Ljusterö

Vinga

SJAN

Ljusterö Sjö Shipping

AB

Ljusterö Vidi

SLBI

1 Ändringen innebär bl.a. att klassificeringen av Bunkertell Rederi AB:s

fartyg, Tell av Donsö, har upphävts.

SKVFS 2009:24

2

Longitude Shipping (UK)

Ltd

Skärhamn Transpine SFIR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nedjan Rederi AB

Gävle

Forte

SHAY

Norden, Partred för

Donsö

Norden

SJQF

Nordship Rederi AB

Gävle

Nordcarrier

SBAW

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Shipriders AB

Västra

Frölunda

Franklin SEIN

Shipriders AB

Västra

Frölunda

Icebeam SFKH

Shipriders AB

Västra

Frölunda

Triad SMRJ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Svenska Ostindiska

Companiet AB

Göteborg Götheborg

SLOA

Svitzer Sverige AB2 Västra

Frölunda

Bob SBJQ

Svitzer Sverige AB

Västra

Frölunda

Bonden SIVD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Svitzer Sverige AB

Västra

Frölunda

Freja SKNB

Svitzer Sverige AB3 Västra

Frölunda

Svitzer Oden

SHZR

Sydfart AB

Degerhamn

Sydfart

SFWE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wallship Rederi AB

Stockholm

Undine

SHJC

Wallsun AB

Stockholm

Fedora

SLKU

Walltime Rederi AB

Stockholm

Faust

SLKQ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vingatank AB

Donsö

Vingatank

SJMZ

Wisby Wave, Partred för

Lidköping

Wisby Wave

SBYU

Wisby Verity, Partred för

Lidköping

Wisby Verity

SBJH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 § Följande fartyg har klassificerats till närfart.

Ägare Postanstalt

Fartyg

Signal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Birger Jarl Rederi AB

Stockholm

Birger Jarl

SIAU

Birka Line ABP

Mariehamn

Birka Paradise

SIJW

Eckerö Rederiaktiebolag

Mariehamn

Eckerö

SBJU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 Gäller för tiden fr.o.m. den 1 juli 2009

3 Gäller för tiden fr.o.m. den 1 juli 2009

SKVFS 2009:24

3

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas vid

beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2010 års taxering och av skatte-

reduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2010 års taxering.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, enhet 4)