SKVFS 2009:26

Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2010 och vid 2011 års taxering

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2009:26

Inkomsttaxering

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 6 november 2009

1

Skatteverkets föreskrifter

om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch

att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och

arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2010 och

vid 2011 års taxering;

beslutade den 2 november 2009.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) att genomsnittspriset i Sverige för en

normal lunch enligt 61 kap. 3 § samma lag, ska vara 75,17 kronor.1

I enlighet med nämnda bestämmelse i inkomstskattelagen innebär

detta följande förmånsvärden för fri kost.

En fri måltid om dagen

lunch eller middag

76 kr

frukost

38 kr

Helt fri kost

(minst tre måltider)

190 kr

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas vid

beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret

2010 och vid 2011 års taxering.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, enhet 4)

1 Beträffande beskattningsåret 2009 och 2010 års taxering, se SKVFS

2008:11.