SKVFS 2010:10

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:10) om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2010:10

Kontrolluppgifter

Utkom från trycket

den 15 oktober 2010

1

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter

(SKVFS 2005:10) om skyldighet att lämna

kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen

( 2001:1227 ) om självdeklarationer och

kontrolluppgifter;

beslutade den 11 oktober 2010.

Skatteverket föreskriver med stöd av 11 kap. 1 § förordningen

(2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter att bilagan till

Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:10) om skyldighet att lämna

kontrolluppgift enligt 12 kap.2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om själv-

deklarationer och kontrolluppgifter ska ha följande lydelse.

Bilaga 1

Albanien Frankrike

Amerikas förenta stater

Färöarna

Argentina

Australien Gambia

Grekland

Bangladesh Grönland

Barbados

Belgien Indien

Bolivia

Indonesien

Bosnien och Hercegovina

Irland

Botswana Island

Brasilien Israel

Bulgarien Italien

Chile Jamaica

Cypern Japan

Danmark Kanada

Kazakstan

Egypten Kenya

Estland Kina

Korea,

Republiken

Filippinerna Kroatien

Finland

1 Senaste lydelse SKVFS 2009:23. Ändringen innebär att ordet ”Isle of Man”

tagits bort ur förteckningen.

SKVFS 2010:10

2

Lettland Slovenien

Litauen Spanien

Luxemburg Sri

Lanka

Storbritannien

Makedonien Sydafrika

Malaysia

Malta Taiwan

Mauritius Tanzania

Mexiko Thailand

Montenegro Tjeckien

Trinidad

och

Tobago

Namibia Tunisien

Nederländerna Turkiet

Norge Tyskland

Nya Zeeland

Ukraina

Pakistan Ungern

Polen

Portugal Venezuela

Vietnam

Rumänien Vitryssland

Ryssland

Zambia

Serbien Zimbabwe

Singapore

Slovakien Österrike

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2011 och ska tillämpas

på kontrolluppgifter som avser inkomståret 2010 och senare.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, enhet 4)