SKVFS 2010:12

Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2011 och vid 2012 års taxering

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2010:12

Inkomsttaxering

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 5 november 2010

1

Skatteverkets föreskrifter

om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch

att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och

arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2011 och

vid 2012 års taxering;

beslutade den 1 november 2010.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) att genomsnittspriset i Sverige för en

normal lunch enligt 61 kap. 3 § samma lag, ska vara 76,86 kronor.1

I enlighet med nämnda bestämmelse i inkomstskattelagen innebär

detta följande förmånsvärden för fri kost.

En fri måltid om dagen

lunch eller middag

76 kr

frukost

38 kr

Helt fri kost

(minst tre måltider)

190 kr

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas vid

beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret

2011 och vid 2012 års taxering.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, enhet 4)

1 Beträffande beskattningsåret 2010 och 2011 års taxering, se SKVFS

2009:26.