SKVFS 2010:22

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2010:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2011 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2011 års taxering

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2010:22

Inkomsttaxering

Utkom från trycket

den 10 december 2010

1

2010-12-06

131 713845-10/111

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter

(SKVFS 2010:2) om fartyg på vilka de anställda

ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt

om vilket fartområde fartyget går i (klassificering)

att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag

vid 2011 års taxering och av skattereduktion vid

debitering av slutlig skatt enligt 2011 års taxering;

beslutade den 6 december 2010.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) att 1-2 §§ i Skatteverkets föreskrifter

(SKVFS 2010:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomst-

avdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i

(klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid

2011 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt

enligt 2011 års taxering ska ha följande lydelse.

1 § Följande fartyg har klassificerats till fjärrfart.

Ägare Postanstalt

Fartyg

Signal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Baltic Offshore Rederi

AB

Kalmar Pleijel SMWY

Banco Popular Espanol

S.A.

Skärhamn Loke

Viking

SGUF

Banco Santander S.A.

Västra

Frölunda

Svitzer Hymer

SMHO

Barkey Corporation N.V.

Karlstad Alstern SIFC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Origo Rederi AB

Kungälv

Origo

SMYR

Ostanvik Shipping LTD

Skärhamn

Östanvik

SENK

Pavona, Partred för

Helsingborg

Pavona

SHXJ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stena Roro AB

Göteborg

Stena Foreteller SHXQ

Sunnanvik Shipping LTD Skärhamn

Sunnanvik

SHAF

Svensk

Kärnbränslehantering AB

Stockholm

Sigyn

SLGW

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vargön Shipping AB

Vänersborg

Tinto

SMVP

Vargön Shipping AB

Vänersborg

Via

SLDY

SKVFS 2010:22

2

2010-12-06 131

713845-10/111

Vargön Shipping AB

Vänersborg

Vidi

SLBI

Vargön Shipping AB

Vänersborg

Vina

SDLF

Vargön Shipping AB

Vänersborg

Vinga

SJAN

Veritas Tankers Rederi

AB

Donsö Astoria SKEP

Veritas Tankers Rederi

AB

Donsö Astral SLHJ

Vestanvik Shipping LTD

Skärhamn

Västanvik

SITA

Vikingland LTD

Stenungsund

Vikingland

SGHL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Öckerö Maritime Center

Öckerö

Gunilla

SERW

Öckerö Rederi AB

Öckerö

Gunilla

SERW

Ö.F. Östersjöfrakt AB

Norrköping

Karl-Erik

SJFD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 § Följande fartyg har klassificerats till närfart.

Ägare Postanstalt

Fartyg

Signal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stena Freighter AB

Göteborg Stena

Freighter

SJRX

Stena Holland B.V. Göteborg Stena

Germanica III

SLDW

Stena Line Scandinavia

AB

Göteborg Stena

Carisma

SGFV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas vid

beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2011 års taxering och av skatte-

reduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2011 års taxering.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, enhet 4)