SKVFS 2011:12

Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2012 och vid 2013 års taxering

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2011:12

Inkomsttaxering

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 18 november 2011

1

Skatteverkets föreskrifter

om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch

att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och

arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2012 och

vid 2013 års taxering;

beslutade den 14 november 2011.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) att genomsnittspriset i Sverige för en

normal lunch enligt 61 kap. 3 § samma lag, ska vara 79,66 kronor.1

I enlighet med nämnda bestämmelse i inkomstskattelagen innebär

detta följande förmånsvärden för fri kost.

En fri måltid om dagen

lunch eller middag

80 kr

frukost

40 kr

Helt fri kost

(minst tre måltider)

200 kr

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas vid

beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret

2012 och vid 2013 års taxering.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, enhet 2)

1 Beträffande beskattningsåret 2011 och 2012 års taxering, se SKVFS

2010:12.