SKVFS 2011:19

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2012 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2012 års taxering

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2011:19

Inkomsttaxering

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 9 december 2011

1

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter

(SKVFS 2011:2) om fartyg på vilka de anställda

ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt

om vilket fartområde fartyget går i (klassificering)

att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag

vid 2012 års taxering och av skattereduktion vid

debitering av slutlig skatt enligt 2012 års taxering;

beslutade den 5 december 2011.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) att 1-2 §§ i Skatteverkets föreskrifter

(SKVFS 2011:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomst-

avdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i

(klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid

2012 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt

enligt 2012 års taxering ska ha följande lydelse.

1 § Följande fartyg har klassificerats till fjärrfart

Ägare Postanstalt

Fartyg

Signal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Astina, Partred för

Donsö

Astina

SHZA

Atlantic Container Line

AB

Göteborg Atlantic

Cartier

SCKB

Atlantic Container Line

AB

Göteborg Atlantic

Companion

SKPE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Atlantic Container Line

AB

Göteborg Atlantic

Concert

SKOZ

Atlantic Container Line

AB

Göteborg Atlantic

Conveyor

SCKM

Baltic Bright, Partred för

Göteborg

Baltic Bright

SIHZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Banco Popular Español

S.A.

Skärhamn Loke

Viking

SGUF

Banco Popular Español

S.A.

Skärhamn Njord

Viking

SDZM

Barkey Corporation N.V.

Karlstad Alstern SIFC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SKVFS 2011:19

2

Gute Bogser o Marin

Service AB

Lärbro Harding

SHRC

Göteborg Bunker AB

Västra

Frölunda

Ängön SIRG

Ishavet Rederi AB

Partille

Stockholm av

Göteborg

SMYP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MMT Group AB

Västra

Frölunda

Triad SMRJ

Naviera Telémaco A.I.E.

Skärhamn

Loke Viking

SGUF

Navigo, Partred för

Donsö

Navigo

SCOA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Norden, Partred för

Donsö

Norden

SJQF

Oljola AB

Donsö

Norden

SJQF

Origo Rederi AB

Kungälv

Origo

SMYR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wall Roro AB

Stockholm

Aida

SBLI

Wallauto AB

Stockholm

Figaro

SMIO

Wallcargo AB

Stockholm

Carmen

SMGW

Wallcarrier AB

Stockholm

Manon

SIWN

2 § Följande fartyg har klassificerats till närfart

Ägare Postanstalt

Fartyg

Signal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Scandlines AB

Helsingborg

Trelleborg

SIZM

Seaspray Leasing

Limited

Göteborg Stena

Scandinavica

SJLB

Stena Freighter AB

Göteborg Stena

Freighter

SJRX

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2011 och tillämpas vid

beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2012 års taxering och av skatte-

reduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2012 års taxering.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, enhet 2)