SKVFS 2012:6

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (2011:6) om utlämnande av uppgifter ur SPAR

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2012:6

SPAR

Utkom från trycket

den 16 mars 2012

1

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter ( 2011:6 )

om utlämnande av uppgifter ur SPAR;

beslutade den 12 mars 2012.

Skatteverket föreskriver med stöd av 17 § förordningen

(1998:1234) om det statliga personadressregistret om utlämnande av

uppgifter ur SPAR att 10 § verkets föreskrifter (2011:6) om

utlämnande av uppgifter ur SPAR ska ha följande lydelse. Den som

erhållit uppgifter ur SPAR för direktreklam genom urval ska ange

”Adresskälla: SPAR, 171 94 Solna” vid utskick av försändelser.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2012.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Lars Åke Leijkvist

(Verksledningsstaben)