SKVFS 2013:1

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2012:3) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2013 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2013 års taxering

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2013:1

Inkomsttaxering

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 1 februari 2013

1

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2012:3) om fartyg på vilka de anställda ska få

sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om

vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att

tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid

2013 års taxering och av skattereduktion vid

debitering av slutlig skatt enligt 2013 års taxering;

beslutade den 28 januari 2013.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) att 1 § i Skatteverkets föreskrifter

(SKVFS 2012:3) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomst-

avdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i

(klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid

2013 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt

enligt 2013 års taxering ska ha följande lydelse.

1 § Följande fartyg har klassificerats till fjärrfart

Ägare Postanstalt

Fartyg

Signal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bro Sincero, Partred för

Donsö

Bro Sincero

SHPD

Broström AB

Göteborg

Bro Sincero

SHPD

BRP Shipping AB

Västra

Frölunda

Fox Luna

SIJK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DFDS Seaways AB

Göteborg

Tor Freesia

SGCQ

Donsöshipping KB

Donsö

Evinco

SFZX

Donsöshipping KB

Donsö

Excello

SJMG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Margita, Partred för

Göteborg

Margita

SBPA

Midocean AB

Västra

Frölunda

Icebeam SFKH

Midocean AB

Västra

Frölunda

Triad SMRJ

MMT Group AB

Västra

Frölunda

Icebeam SFKH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Navigo Partred för

Donsö

Navigo

SCOA

SKVFS 2013:1

2

Nestor Rederi AB

Piteå

Nestor

SDXR

Oljola AB

Donsö

Norden

SJQF

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sjöfartsverket Norrköping

Atle SBPR

Sjöfartsverket Norrköping

Baltica

SJOY

Sjöfartsverket Norrköping

Frej SBPT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vestanvik Shipping Ltd

Skärhamn

Västanvik

SITA

Viking Supply Ships 5

ApS

Göteborg Vidar

Viking

SLKD

Vikingland Ltd

Stenungsund

Vikingland

SGHL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2013 och tillämpas vid

beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2013 års taxering och av

skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2013 års taxering.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Gunilla Hedwall

(Rättsavdelningen, enhet 2 )