SKVFS 2013:14

Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2014

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2013:14

Inkomstbeskattning

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 22 november 2013

2013-11-18

131 668213-13 /111

Skatteverkets föreskrifter

om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch

att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och

arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2014;

beslutade den 18 november 2013.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) att genomsnittpriset i Sverige för en

normal lunch enligt 61 kap. 3 § samma lag, ska vara 83,33 kronor.1

I enlighet med nämnda bestämmelse i inkomstskattelagen innebär

detta följande förmånsvärden för fri kost.

En fri måltid om dagen

lunch eller middag

84 kr

frukost

42 kr

Helt fri kost

(minst tre måltider)

210 kr

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas vid

beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret

2014.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Gunilla Hedwall

(Rättsavdelningen, enhet 2)

1 Beträffande beskattningsåret 2013, se SKVFS 2012:11.