SKVFS 2014:1

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2013

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2014:1

Inkomstbeskattning

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 10 februari 2014

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter

(SKVFS 2013:2) om fartyg på vilka de anställda

ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt

om vilket fartområde fartyget går i (klassificering)

att tillämpas vid beskattningsåret 2013;

beslutade den 4 februari 2014.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) att 1 § i Skatteverkets föreskrifter

(SKVFS 2013:2) om fartyg på vilka de anställda ska få

sjöinkomstavdrag och skattereduktion vid beskattningsåret 2013 ska

ha följande lydelse.

1 § Följande fartyg har klassificerats till fjärrfart.

Ägare

Postanstalt

Fartyg

Signal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

Donsö Shipping KB

Donsö

Excello

SJMG

Donsö Shipping KB

Donsö

Solando

SDJU

Donsö Shipping KB

Donsö

Solero

SFAB

Fiducia Rederi AB

Kalmar

Sternö

SLCU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

Ostanvik Shipping Ltd

Kungälv

Östanvik

SENK

Parainen Pearl Shipping

Ltd

Kungälv

Nordanvik

SBQT

Prospero, Partred för

Donsö

Prospero

SLZU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2014 och tillämpas vid

beräkning av sjöinkomstavdrag vid beskattningsåret 2013 och av

skattereduktion vid debitering av slutlig skatt för beskattningsåret

2013.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Gunilla Hedwall

(Rättsavdelningen, enhet 2)