SKVFS 2015:12

Skatteverkets föreskrifter om undantag under åren 2016 och 2017 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser vissa lotterier enligt lotterilagen

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2015:12

Kassaregister

Utkom från trycket

den 4 december 2015

Skatteverkets föreskrifter

om undantag under åren 2016 och 2017 från

skyldigheter som gäller kassaregister och som

avser vissa lotterier enligt lotterilagen ;

beslutade den 30 november 2015.

Skatteverket föreskriver med stöd av 9 kap. 3 § skatteförfarande-

förordningen (2011:1261) följande.

1 § Från kravet på registrering i kassaregister enligt 39 kap. 7 §

skatteförfarandelagen (2011:1244) medges undantag under åren 2016

och 2017 för försäljning som avser sådana lotterier som avses i 20 §

lotterilagen (1994:1000). Undantaget avser endast lotterier som sker i

en verksamhet som utgör torg- och marknadshandel enligt 39 kap. 2 §

skatteförfarandelagen.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Lisabeth Björk

(Rättsavdelningen, enhet 3)