SKVFS 2015:13

Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2016

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2015:13

Inkomstbeskattning

Utkom från trycket

den 27 november 2015

Skatteverkets föreskrifter

om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch

att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och

arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2016;

beslutade den 23 november 2015.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) att genomsnittpriset i Sverige för en

normal lunch enligt 61 kap. 3 § samma lag, ska vara 87,71 kronor.

I enlighet med nämnda bestämmelse i inkomstskattelagen innebär

detta följande förmånsvärden för fri kost.

En fri måltid om dagen

lunch eller middag

88 kr

frukost

44 kr

Helt fri kost

(minst tre måltider)

220 kr

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas vid

beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret

2016.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Åsa Johansson

(Rättsavdelningen, enhet 2)