SKVFS 2016:11

Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2017

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2016:11

Inkomstbeskattning

Utkom från trycket

den 25 november 2016

Skatteverkets föreskrifter

om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch

att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och

arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2017;

beslutade den 21 november 2016.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) att genomsnittpriset i Sverige för en

normal lunch enligt 61 kap. 3 § samma lag, ska vara 90,93 kr.

I enlighet med nämnda bestämmelse i inkomstskattelagen innebär

detta följande förmånsvärden för fri kost.

En fri måltid om dagen

lunch eller middag

90 kr

frukost

45 kr

Helt fri kost

(minst tre måltider)

225 kr

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas vid

beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret

2017.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Peter Ljungqvist

(Rättsavdelningen, enhet 3)