SKVFS 2016:13

Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2016:13

Kontrolluppgift

Utkom från trycket

den 9 december 2016

Skatteverkets föreskrifter

om skyldighet att lämna kontrolluppgift;

beslutade den 5 december 2016.

Skatteverket föreskriver med stöd av 5 kap. 17 § skatteförfarande-

förordningen (2011:1261) följande.

1 § Undantaget i 25 kap. 1 § 7 skatteförfarandelagen (2011:1244)

gäller inte

1. person som är bosatt i eller ska beskattas i ett land eller område

enligt nedanstående bilaga, eller

2. person eller enhet för vilken kontrolluppgift ska lämnas enligt

bestämmelserna om rapporteringspliktiga finansiella konton i 22 a och

b kap. skatteförfarandelagen.

___________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017 och ska

tillämpas på kontrolluppgifter som avser inkomståret 2016 och senare.

2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2015:9) om skyldighet att lämna kontrolluppgift.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Goran Todorovic

(Rättsavdelningen, enhet 2)

2

SKVFS 2016:13

Albanien

Israel

Amerikas förenta stater

Italien

Argentina

Australien

Jamaica

Japan

Bangladesh

Barbados

Kanada

Belgien

Kazakstan

Bolivia

Kenya

Bosnien och Hercegovina

Kina

Botswana

Korea, Republiken

Brasilien

Kosovo

Bulgarien

Kroatien

Chile

Lettland

Cypern

Litauen

Luxemburg

Danmark

Makedonien

Egypten

Malaysia

Estland

Malta

Mauritius

Filippinerna

Mexiko

Finland

Montenegro

Frankrike

Färöarna

Namibia

Nederländerna

Gambia

Nigeria

Georgien

Norge

Grekland

Nya Zeeland

Grönland

Pakistan

Indien

Polen

Indonesien

Portugal

Irland

Island

Rumänien

Bilaga

3

SKVFS 2016:13

Ryssland

Trinidad och Tobago

Tunisien

Schweiz

Turkiet

Serbien

Tyskland

Singapore

Slovakien

Ukraina

Slovenien

Ungern

Spanien

Sri Lanka

Venezuela

Storbritannien

Vietnam

Sydafrika

Vitryssland

Taiwan

Zambia

Tanzania

Zimbabwe

Thailand

Tjeckien

Österrike