SKVFS 2016:2

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2015:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2015

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2016:2

Inkomstbeskattning

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 8 februari 2016

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2015:2) om fartyg på vilka de anställda ska få

sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om

vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att

tillämpas vid beskattningsåret 2015;

beslutade den 1 februari 2016.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) att 1 och 2 §§ i Skatteverkets

föreskrifter (SKVFS 2015:2) om fartyg på vilka de anställda ska få

sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde

fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2015

ska ha följande lydelse.

1 § Följande fartyg har klassificerats till fjärrfart.

Ägare

Postanstalt

Fartyg

Signal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Astina, Partred för

Donsö

Astina

SHZA

Astral, Partred för

Donsö

Astral

SLHJ

Atlantic Container Line AB

Göteborg

Atlantic

Cartier

SCKB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bitflower, Partred för

Skärhamn

Bitflower

SBJE

Bogserteam Öresund AB

Ängelholm

Dunker

SMCV

Bogserteam Öresund AB

Ängelholm

Kullen

SDFH

Briggen Tre Kronor AB

Stockholm

Tre Kronor af

Stockholm

SBDP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cove Shipping Ltd

Göteborg

Obbola

SEBR

Donsö Shipping AB

Donsö

Evinco

SFZX

Donsö Shipping AB

Donsö

Solando

SDJU

Donsöshipping KB

Donsö

Baltico

SFJE

Donsöshipping KB

Donsö

Bonito

SFNG

Donsöshipping KB

Donsö

Evinco

SFZX

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uman Rederi AB

Sölvesborg

Listerland

SBDF

Veritas Shipping AB

Donsö

Astoria

SKEP

2

SKVFS 2016:2

Veritas Tankers Rederi AB

Donsö

Astoria

SKEP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 § Följande fartyg har klassificerats till närfart.

Ägare

Postanstalt

Fartyg

Signal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gotlandia II, Partred för

Visby

Gotlandia II

SKWR

Juteskären AB

Göteborg

Stena

Scandinavica

SJLB

Nordö-Link Rederi AB

Malmö

Finnpartner

SKIH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stena Holland B.V.

Göteborg

Stena

Germanica

SLDW

Stena Line Baltic A/S

Göteborg

Stena Gothica

SGLH

Stena Line Scandinavia AB

Göteborg

Stena Carisma

SGFV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stena Line Öresund AB

Göteborg

Aurora af

Helsingborg

SCQX

Stena Nordica AB

Göteborg

Stena

Jutlandica

SEAN

Stena North Sea Ltd

Göteborg

Stena

Scandinavica

SJLB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 februari 2016 och tillämpas

vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid beskattningsåret 2015 och av

skattereduktion vid debitering av slutlig skatt för beskattningsåret

2015.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Åsa Johansson

(Rättsavdelningen, enhet 2)