SKVFS 2016:21

Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2016:21

Inkomstbeskattning

Utkom från trycket

den 16 december 2016

Skatteverkets föreskrifter

om den genomsnittliga produktionsutgiften för

djur i renskötsel;

beslutade den 12 december 2016.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) följande.

Inledning

1 § Regler om värdering av djur i renskötsel finns i 17 kap. 5 §

inkomstskattelagen (1999:1229). I dessa föreskrifter finns komp-

letterande bestämmelser om den genomsnittliga produktionsutgiften för

djur i renskötsel. I de angivna beloppen ingår inte mervärdesskatt.

Renar

2 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för renar ska bestämmas

till lägst följande värden per styck

– 692 kr för renkalv

– 1 112 kr för vuxen honren

– 1 438 kr för vuxen hanren.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas för

beskattningsår som påbörjas under 2016.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Åsa Dahlqvist

(Rättsavdelningen, enhet 4)