SKVFS 2017:1

Skatteverkets föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2017:1

Punktskatter

Utkom från trycket

den 10 februari 2017

Skatteverkets föreskrifter

om elektronisk ansökan om återbetalning eller

kompensation av energiskatt i vissa fall

beslutade den 6 februari 2017.

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 § förordningen (2010:178)

om skatt på energi följande.

1 § En ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 7 §

lagen (1994:1776) om skatt på energi ska göras av sökanden via

Skatteverkets e-tjänst, om inte annat följer av 5 §. Tjänsten kräver

svensk e-legitimation.

2 § En ansökan om återbetalning enligt 11 kap. 12−12 a och 14 §§

lagen (1994:1776) om skatt på energi ska göras av sökanden via

Skatteverkets e-tjänst, om inte annat följer av 6 §. Tjänsten kräver

svensk e-legitimation.

3 § Sökanden kan till Skatteverket anmäla vilket ombud eller annan

behörig företrädare som får underteckna en ansökan om återbetalning

eller kompensation med en e-legitimation för sökandens räkning.

4 § Med e-legitimation avses identitetshandling i elektronisk form,

som vid elektronisk kommunikation används för legitimering,

underskrift eller bådadera och vars utfärdare har avtal med E-

legitimationsnämnden.

5 § Enskild näringsidkare som inte kan få svensk e-legitimation ska

på fastställt formulär via Skatteverkets webbplats ansöka elektroniskt

om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 7 § lagen (1994:1776)

om skatt på energi. Detsamma gäller juridisk person som saknar svenskt

organisationsnummer.

6 § Enskild näringsidkare som inte kan få svensk e-legitimation ska

på fastställt formulär via Skatteverkets webbplats ansöka elektroniskt

om återbetalning enligt 11 kap. 12−12 a och 14 §§ lagen (1994:1776)

om skatt på energi. Detsamma gäller juridisk person som saknar svenskt

organisationsnummer.

___________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2017.

2. Bestämmelserna i föreskriften tillämpas först då återbetalning eller

kompensation enligt 9 kap. 7 § samt återbetalning enligt 11 kap.

12−12 a och 14 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi söks för en

period som omfattar tid efter utgången av 2016.

2

SKVFS 2017:1

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Lena Hiort af Ornäs Leijon

(Rättsavdelningen, enhet 4)