SKVFS 2017:11

Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas för beskattningsåret 2018

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2017:11

Inkomstbeskattning

Utkom från trycket

den 3 november 2017

Skatteverkets föreskrifter

om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch

att tillämpas för beskattningsåret 2018;

beslutade den 30 oktober 2017.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) att genomsnittspriset i Sverige för en

normal lunch enligt 61 kap. 3 § samma lag, ska vara 94,87 kr.

I enlighet med nämnda bestämmelse i inkomstskattelagen innebär

detta att förmånsvärden för fri kost beräknas enligt följande.

En fri måltid om dagen

lunch eller middag

94 kr

frukost

47 kr

Helt fri kost

(minst tre måltider)

235 kr

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas för

beskattningsåret 2018.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Pia Gustafsson

(Rättsavdelningen, rättsenhet 3)