SKVFS 2017:2

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:4) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2016

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2017:2

Inkomstbeskattning

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 10 februari 2017

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2016:4) om fartyg på vilka de anställda ska få

sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om

vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att

tillämpas vid beskattningsåret 2016;

beslutade den 6 februari 2017.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) att 1 och 2 §§ i Skatteverkets

föreskrifter (SKVFS 2016:4) om fartyg på vilka de anställda ska få

sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde

fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2016

ska ha följande lydelse.

1 § Följande fartyg har klassificerats till fjärrfart.

Ägare

Postanstalt

Fartyg

Signal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Göteborg Bunker AB

Västra Frölunda

Ängön

SIRG

Imperial Shipmanagement

AB

Göteborg

Vinterland

SLRP

Ishavet Rederi AB

Partille

Stockholm av

Göteborg

SMYP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lady Ellen, Partred för

Skärhamn

Lady Ellen

SKCL

Marcon-Gruppen i Sverige

AB

Ängelholm

Sund av

Malmö

SMJL

Midocean AB

Västra Frölunda

Franklin

SEIN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Moby S.P.A.

Göteborg

Helena

SCGL

Northern Offshore Services

AB

Västra Frölunda

Northern

Kattegat

SCBH

Oleum AB

Göteborg

Oljaren

SKUP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uman Rederi AB

Sölvesborg

Listerland

SBDF

Vega Rederi AB

Gamleby

Vega

Gamleby

SKQG

Veritas Shipping AB

Donsö

Astoria

SKEP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2

SKVFS 2017:2

2 § Följande fartyg har klassificerats till närfart.

Ägare

Postanstalt

Fartyg

Signal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Juteskären AB

Göteborg

Stena

Scandinavica

SJLB

Nordic HSC AB

Uppsala

Express

SIUO

Nordö-Link Rederi AB

Malmö

Finnpartner

SKIH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 17 februari 2017 och tillämpas

vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid beskattningsåret 2016 och av

skattereduktion vid debitering av slutlig skatt för beskattningsåret

2016.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Peter Ljungqvist

(Rättsavdelningen, enhet 3)