SKVFS 2017:25

Skatteverkets föreskrifter om undantag under åren 2018 och 2019 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser vissa lotterier enligt lotterilagen

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2017:25

Kassaregister

Utkom från trycket

den 22 december 2017

Skatteverkets föreskrifter

om undantag under åren 2018 och 2019 från

skyldigheter som gäller kassaregister och som

avser vissa lotterier enligt lotterilagen ;

beslutade den 18 december 2017.

Skatteverket föreskriver med stöd av 9 kap. 3 § skatteförfarande-

förordningen (2011:1261) följande.

1 § Från kravet på registrering i kassaregister enligt 39 kap. 7 § skatte-

förfarandelagen (2011:1244) medges undantag under åren 2018 och

2019 för försäljning som avser sådana lotterier som avses i 20 § lotteri-

lagen (1994:1000). Undantaget avser endast lotterier som sker i en

verksamhet som utgör torg- och marknadshandel enligt 39 kap. 2 §

skatteförfarandelagen.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Åsa Dahlqvist

(Rättsavdelningen, enhet 4)