SKVFS 2018:15

Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas för beskattningsåret 2019

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2018:15

Inkomstbeskattning

Utkom från trycket

den 9 november 2018

Skatteverkets föreskrifter

om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch

att tillämpas för beskattningsåret 2019;

beslutade den 5 november 2018.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) att genomsnittspriset i Sverige för en

normal lunch enligt 61 kap. 3 § samma lag, ska vara 97,23 kr.1

I enlighet med nämnda bestämmelse i inkomstskattelagen innebär

detta att förmånsvärden för fri kost beräknas enligt följande.

En fri måltid om dagen

lunch eller middag

98 kr

frukost

49 kr

Helt fri kost

(minst tre måltider)

245 kr

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas för

beskattningsåret 2019.

På Skatteverkets vägnar

FREDRIK ROSENGREN

Peter Ljungqvist

(Rättsavdelningen rättsenhet 3)

1 Beträffande beskattningsåret 2018, se SKVFS 2017:11.